Referanseprosjekter og samarbeidspartnere

Referanseprosjekter

Skeidsflåten kraftverk i Fjærland
Daleelva kraftverk for Myklebust Energi AS
Strupen Kraftverk AS
Skår kraftverk i Syvde kommune
Norddal Kraftverk i Syvde kommune
Misfjord Kraftverk i Vestnes kommune
Grunnarbeid og utomhusarbeid ved Gloppen Ungdomsskule
Skogsvegar i Eid og Gloppen kommune
Kabelgrøfter for Sognenett
Kabelgrøfter for SFE Nett AS
VA-grøfter for Gloppen kommune
Hustomter i Gloppen kommmune
Grunnarbeid ved mange store fjøsprosjekt
Grunnarbeid ved Teita Bru
Grunnarbeid ved Trafostasjon Moskog

Samarbeidspartnere

Om oss

Byrkjelo Maskin AS ble etablert i 1949, og ble i 1980 et AS. Vi har Sentralgodkjenning klasse 2, ADK 1 og Sprengningssertifikat

Tjenester

Alt fra grunnarbeid, planering og sprenging til Brøytetjenester og strøing. Se alle våre tjenster

Referanserprosjekter

Se våre referanseprosjekter

Vi holder til i Byrkjelo, Sogn og Fjordane, og tar oppdrag i Nordfjord og Sunnfjord samt i Møre og Romsdal.

Om oss

Vi er et entreprenørfirma du kan stole på – vi har både lang erfaring fra arbeid på kraftanlegg i bratt terreng, samt bred erfaring fra kommunale jobber innen VA, vann og avløp.