Tjenester

Brøytetjenester og strøing

Om vinteren tilbyr vi rimelig brøyting og strøing av glatte veier.

Planering

Vi planerer tomter, slik at byggingen av ditt drømmehus kan starte.

Septik

Vi utfører graving for nedlegging av septiktank.

Vann/Kloakk

Vi utfører arbeid innen kloakk og vann.

Spesialtransport

Vi tilbyr spesialtilpassede transportløsninger for spesiell last. Dette kan være ekstra bred last, lang last eller spesialt ømfintlig last.

Drenering

Vi utfører drenering. Dette er en viktig arbeidsoppgave – mange får problemer med fuktskader i grunnmurene sine pga. dårlig drenering i grunnen rundt boligen.

Sprenging

Vi utfører sprenging- alt fra små garasjetomter, til større industriområder, veier og parkeringsplasser. Enten det er en stor stein som står i veien, eller et større område som for eksempel en hustomt. Sikkerhet står i fokus hos oss når vi arbeider med sprenging.

Graving

Vi utfører det meste innen gravearbeid, enten det er i hagen for deg som privatperson, eller på byggeplassen til din bedrift. Enten det er en times jobb, eller et større prosjekt- vi ønsker å være ditt førstevalg for å få jobben gjort.

Veibygging

Vi tar på oss veibyggingsoppdrag.

Montering av kummer

Vi monterer kummer.

Rivning

Vi utfører rivning av hele eller deler av bygningskonstruksjoner. Alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav – slik at det ikke forekommer skader på bygningsmasser eller personer.

Massetransport

Vi tilbyr transport av alt man får på en lastebil, til bedrifter og private. Grus, pukk, stein, sand, singel, jord og andre fyllmasser. Vi transporterer også hageavfall og lignende avfall.

Boring

Vi utfører boring, for eksempel boring etter vann til hytter og hus. Brønnboring innebærer generelt sett boring av en eller flere brønner som regel for å skaffe vann i områder hvor kommunal vannforsyning ikke kan levere vann eller vann av god nok kvalitet. Dette kan for eksempel være på øyer, i distriktene eller i hytteområder hvor kommunal infrastruktur ikke er etablert.