Referanser og samarbeidspartnere

Referanser

Byrkjelo Maskin AS har utført arbeid for:

  • Lotsberg Kraft AS: Kraftstasjon, rørgate og inntak.
  • Kandal kraft: Kraftstasjon, rørgate og inntak.
  • Mehuken vindmøllepark: Grunnarbeid, veier samt fundamenter til vindmøllene.
  • Brekkefossen Kraftverk: Veier, kraftstasjon, rørlegging i tunell og inntak.

Samarbeidspartnere

Byrkjelo Maskin AS samarbeider med: